01

LIÊN QUÂN Mobile

Cái tên Box Gaming trở nên quen thuộc với cộng đồng Liên quân Mobile từ năm 2018 với line-up tuyển chọn từ GameTV. Tạm chia tay với khán giả trong Đấu trường Danh vọng mùa Thu 2019 để rồi quay trở lại cùng line-up mới gồm các tài năng trẻ từ Adonis trong mùa Xuân 2020, Box Gaming khao khát giành lại vị thế bằng sự đầu tư nghiêm túc và bài bản

7

• Hạng 6 AIC 2020
• Hạng 2 Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2020
• Hạng 6 Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2020
• Hạng 2 Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2019
• Hạng 3-4 ESL Clash of Nation 2019 Việt Nam
• Hạng 5 Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018

Vương Trung Khiên
Vương Trung Khiên

ID: Khiên-G
: Jungle
: LIÊN QUÂN Mobile

Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thành Nhân

ID: Wicked
: Mid
: LIÊN QUÂN Mobile

Đào Lê Anh Quân
Đào Lê Anh Quân

ID: Cap
: ADL
: LIÊN QUÂN Mobile

Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh

ID: Scor
: DLS
: LIÊN QUÂN Mobile

Trần Nguyên Tân
Trần Nguyên Tân

ID: Râu
: Mid
: LIÊN QUÂN Mobile

Nguyễn Tấn Trung
Nguyễn Tấn Trung

ID: WiGod
: Support
: LIÊN QUÂN Mobile

Nguyễn Phương Nguyên
Nguyễn Phương Nguyên

ID: Oppa
: Support
: LIÊN QUÂN Mobile