Box Sports chính thức sở hữu bản quyền PBA Tour tại Việt Nam

Box Sports chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và phát sóng độc quyền các giải đấu Billiards thuộc PBA Tour theo hợp đồng dài hạn.

05/07/2023

Box Sports chính thức sở hữu bản quyền Predator Pro Billiard Series

Box Sports thông báo sở hữu bản quyền truyền thông và phát sóng độc quyền các giải đấu pool (bida lỗ) thuộc hệ thống thi đấu của Predator Pro Billiard Series trên lãnh thổ Việt Nam.

05/07/2023