01

MGN Box Esports

MGN Box Esports là đội tuyển LMHT đang thi đấu tại giải VCS

6

• Hạng 8 VCS Mùa Xuân 2023

Nguyễn Minh Hào
Nguyễn Minh Hào

ID: Sorn
: Jungle
: MGN Box Esports

Nguyễn Thái Vinh
Nguyễn Thái Vinh

ID: Emo
: Mid
: MGN Box Esports

Tiêu Quốc Lương
Tiêu Quốc Lương

ID: Zodiac
: Support
: MGN Box Esports

Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt

ID: Nugu
: Mid
: MGN Box Esports

Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt

ID: Yuki
: Top
: MGN Box Esports

Nguyễn Huy Hưng
Nguyễn Huy Hưng

ID: Slowz
: Bot
: MGN Box Esports