Nguyễn Thái Vinh

MGN Emo - Nguyễn Thái Vinh


Tên: Nguyễn Thái Vinh
Năm sinh: 199x
Đội tuyển: MGN Box Esports
Facebook:

THÀNH TÍCH