Huỳnh Trọng Thiên

Thien2k - Huỳnh Trọng Thiên


Tên: Huỳnh Trọng Thiên
Năm sinh: 200X
Đội tuyển: BOX GAMING PUBGM
Facebook:

THÀNH TÍCH