Nguyễn Minh Hào

Sorn - Nguyễn Minh Hào


Tên: Nguyễn Minh Hào
Năm sinh:
Đội tuyển: MGN Box Esports
Facebook:

THÀNH TÍCH